Mikko Moilanen

FT, arkeologi, seppä

Miekkojen ennallistukset ja historiallisiin miekkoihin pohjaavat mallit

Fantasiamiekat ja muut miekat