Mikko Moilanen

FT, arkeologi, seppä

Julkaisuluettelo

Moilanen, Mikko 2022. Nuoremman rautakauden miekkoja Karjalasta. Kalmistopiiri 20.10.2022.
https://kalmistopiiri.fi/2022/10/20/ karjalan-miekkaloytoja-tulossa/

Moilanen, Mikko 2022. ”Hengen miekka” Huittisten kirkossa. Kalmistopiiri 13.9.2022. 
https://kalmistopiiri.fi/2022/09/13/hengen-miekka-huittisten-kirkossa/

Moilanen, Mikko 2022. Välähdys viikinkiajan loistosta. Jämsän Viertiön miekkalöytö ja sen ennallistaminen. Lonkila, H., Hako, J. & Halme, A.-M. (toim.), Maassa, puussa ja ilmassa. Janne Vilkunan juhlakirja. Suomen Kotiseutuliiton julkaisusarja A:40: 164–177.

Moilanen, Mikko 2021. Lohikäärme ja sudenhammas – ennallistuksia viikinkiajan keihäänkärjistä. Arkeologia nyt 2021: 10–13.

Moilanen, Ulla & Moilanen, Mikko 2020. An Early Medieval Sword with Unique Inlays from Finland. Fennoscandia Archaeologica XXXVII: 131–142.*

Moilanen, Mikko 2020. Miekkoihin ja seppiin liittyviä yliluonnollisia uskomuksia viikinkiajalla. Kalmistopiiri 30.10.2020. https://kalmistopiiri.fi/2020/10/30/miekkoihin-ja-seppiin-liittyvia-yliluonnollisia-uskomuksia-viikinkiajalla/

Moilanen, Mikko 2020. Viikinkiajan miekka. Kaartiset-sukuseuran lehti 1/2020: 10–11. 

Moilanen, Mikko 2019. Kolme rautakauden lopun miekkaa Tuuloksesta. Tuuloksen Joulu 2019: 24–26.

Moilanen, Mikko 2018. Suomen viikinkiajan miekkalöydöt. Hiisi 2/2018: 11–18.

Moilanen, Mikko 2018. Viikinkimiekat Suomessa. Kirjokansi 171. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Moilanen, Mikko 2018. Illiterate imitations and qualified commodities: letter-like marks in Finnish early medieval sword blades. Acta Militaria Mediaevalia XIII: 7–36.*

Moilanen, Mikko 2017. Peltopohjan miekka – uusi nuoremman rautakauden löytö Asikkalasta. Muinaistutkija 2/2017: 55–63.

Moilanen, Mikko 2017. Miekkoja ja keihäänkärkiä Pirkanmaalta. Lesell, Kreetta, Meriluoto, Marjo & Raninen Sami (toim.), Tursiannotko – tutkimuksia hämäläiskylästä viikinkiajalta keskiajalle. Tampereen museoiden julkaisuja 148: 200–225.

Moilanen, Mikko 2016. Tuontia, kotimaista työtä vai molempia? Säiläkirjoitusmiekat Suomen nuoremmalla rautakaudella. Hiisi 2/2016: 3–11.

Moilanen, Mikko 2016. Omaleimaisia miekkoja nuoremman rautakauden Karjalasta. Kurkijokelainen 17/23.9.2016: 6–7.

Moilanen, Mikko 2016. Tulen, arvon ja uskon merkkejä – rautaiset säilämerkit ja –kirjoitukset Suomen nuoremman rautakauden miekkalöydöissä. Lectio praecursoria, 20.2.2016. Muinaistutkija 2/2016: 28–33.

Moilanen, Mikko 2015. Marks of Fire, Value and Faith. Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD). Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXI. Turku. http://www.doria.fi/handle/10024/119919

Moilanen, Mikko 2015. A Glimpse to the Technology of Sword Blades with Ferrous Inlays. Muinasaja teadus. Painossa.

Moilanen, Mikko 2015. Köyliönsaaren haudan A 5 miekka – tapausesimerkki korjatusta aseesta? Kalmistopiiri 15.11.2015. https://kalmistopiiri.wordpress.com/2015/11/15/koylionsaaren-haudan-a5-miekka-tapausesimerkki-korjatusta-aseesta/

Moilanen, Mikko 2014. Väkivallan jälkien tutkimuksesta arkeologisissa luuaineistoissa. Kalmistopiiri 11.4.2014. http://kalmistopiiri.wordpress.com/2014/04/11/vakivallan-jalkien-tutkimuksesta-arkeologisissa-luuaineistoissa/    
Hakamäki, Ville, Hakonen, Aki, Moilanen, Mikko & Kuusela, Jari-Matti 2013. Pohjoissuomalainen miekkalöytö viiden vuosikymmenen takaa. Artefactum 2. Esinetutkimusverkosto Artefactan verkkojulkaisu.* http://www.artefacta.fi/tutkimus/artefactum/2

Moilanen, Mikko 2013. Maskun Humikkalan miekkahaudat. Kalmistopiiri 8.3.2013. http://kalmistopiiri.wordpress.com/2013/03/08/maskun-humikkalan-miekkahaudat/

Moilanen, Mikko 2013. Arkeologinen esinetutkimus ja elinkaariajattelu. Puheenvuoro Suomen Akatemian kirjoitussarjassa ”Muinaiskalututkinnon alkeita”, 11.2.2013. http://www.aka.fi/fi/T/Foorumi/Muinaiskalututkinnon-alkeita/Arkeologinen-esinetutkimus-ja-elinkaariajattelu/    
Moilanen, Mikko 2011. Forges and Smithing Hearths of Iron Age Blacksmiths. Harjula, Janne, Helamaa, Maija & Haarala, Janne (toim.), Times, Things & Places: 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen: 118–129.

Moilanen, Mikko 2010. Katsaus korjausten ja käytön jälkiin Suomen rautakauden miekkalöydöissä. Muinaistutkija 4/2010: 2–13.

Moilanen, Mikko 2010. Rautakauden miekat. Hintsala, Kari (toim.), Miekka Suomessa. Turun museokeskuksen julkaisuja 52: 32–59.

Moilanen, Mikko 2010. Arkeometallurgia – menneisyyden metallienkäytön tutkimus humanististen ja luonnontieteiden voimin. Materia 3/2010: 46–47.

Moilanen, Mikko 2010. Arkeometallurgia Suomen esihistorian tutkimuksessa. Tieteessä tapahtuu 4–5/2010: 9–14.

Moilanen, Mikko & Lipponen, Sanna 2009. Tuoreita sekä hiukan vanhempiakin opinnäytetöitä. Muinaistutkija 4/2009: 56–62.

Moilanen, Mikko 2009. Faktan ja fantasian rajamailla – esineiden ennallistukset arkeologisissa näyttelyissä. Kuriositeettikabi.net 2/2009.
http://www .kuriositeettikabi.net/numero9/ennallistuksetnayttely.htm

Moilanen, Mikko 2009. On the manufacture of iron inlays on sword blades: an experimental study. Fennoscandia Archaeologica 26: 23–38.*

Moilanen, Mikko 2009. Huittisten kirkon ”Hengen miekka”. Huittisten Joulu 2009: 42–46.    

Moilanen, Mikko 2009. Meteoriittirauta ja sen työstäminen. Henrikinkadun Helmi. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen tiedotuslehti 1/2009: 31–34.

Moilanen, Mikko 2008. Miekkojen rikkominen rautakaudella – muutamia teknisiä havaintoja. Muinaistutkija 4/2008: 19–33.

Moilanen, Mikko 2008. A pattern-welded sword from Köyliö – some technical aspects concerning the construction of the sword. Kontaktstencil 46. Public Archaeology: 75–86. 

Moilanen, Mikko 2007. An application of methodology of experimental archaeology to scientific iron-working experiments – the making of Early Medieval sword blade inscriptions as an example. Hortus Novus: Fresh approaches to medieval archaeology in Finland. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XIV: 21–33.*

Moilanen, Mikko 2007. Viikinkiaikaisten miekkojen säiläkirjoitusten valmistus kokeellisen arkeologian näkökulmasta. Muinaistutkija 3/2007: 20–34.

Moilanen, Ulla, Moilanen, Mikko & Muhonen, Timo 2007. Kremaatioprosessin yleisluontoista tarkastelua kokeilujen kautta. Muinaistutkija 2/2007: 40–47.

Moilanen, Ulla & Moilanen Mikko 2007. Palaneen kirkontornin arvoitus. Köyliist 7. Aarnivalkeita ja ratsastavia ritareita: 170–173.

Moilanen, Mikko 2007. Loistoase halvempien joukossa – Köyliönsaaren damaskoitu miekka. Köyliist 7. Aarnivalkeita ja ratsastavia ritareita: 21–36.

Moilanen, Mikko 2006. Hautausten tutkimus ja etiikka. Kalmistopiiri 28.11.2006. http://kalmistopiiri.wordpress.com/2010/01/26/hautausten-tutkimus-ja-etiikka/

Moilanen, Mikko 2006. Asearkeologiaa kokeellisesti – viikinkiaikaisen säiläkirjoitusmiekan valmistuskysymyksiä. Arkeologia NYT! 3/2006: 5–9.

Moilanen, Mikko 2006. Viikinkiajan miekat – käytännöllisyyttä ja ylellisyyttä. Historia 4/2006: 58–61.


Tähdellä merkityt ovat referee-julkaisuja.